- ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN -
Quên mật khẩu?
* Anti KeyLogger
+ Đăng nhập được mã hóa 256B
- TIN TỨC NỀN TẢNG -
Free-crypto, Live-Chat, Voice-Assistant và các bản cập nhật khác ...
Thứ Bảy tuần trước - ngày 20 tháng 2 năm 2021, chúng tôi đã đạt được 227 ngày kể từ ngày cung cấp dịch vụ liên tiếp, có nghĩa là đã đến lúc cập nhật mới.
Feb-22-2021 06:09:33 PM
Đọc thêm...

Trợ lý giọng nói AI
Rất nhiều lệnh mới cho Trợ lý giọng nói AI, Cập nhật giao diện, Vòi tiền điện tử và hơn thế nữa...
Feb-13-2021 04:04:43 PM
Đọc thêm...

Tất cả tin tức
 
Copyright © 2020, SEVEN CAPITAL GROUP LTD
Luôn tìm kiếm mã hóa SSL đáng tin cậy, chỉ miền nền tảng chính thức https://se7en.systems là hợp pháp.
Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc chấp nhận Điều khoản & Điều kiện
[-SE7EN-], ® All Rights Reserved.


THEO CHÚNG TÔI:
LIÊN LẠC: Email: [email protected] Telegram: @SE7EN_Support

Always Online™:

Phiên bản nền tảng: 0.9.9998a4.1-vn1.1
Phiên bản điều khiển bằng giọng nói AI: 0.6211_Alpha
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm đơn giản hơn trên nền tảng của chúng tôi.